7N

Międzynarodowa firma 7N zajmuje się kontraktowaniem oraz konsultingiem IT. 7N to ponad 1300 wysokiej klasy specjalistów IT z zakresu rozwoju oprogramowania, zarządzania projektami oraz zarządzania jakością IT w 9 krajach. W Polsce działa od 2005 r., gdzie współpracuje z nią blisko 800 osób.

7N charakteryzuje agencyjny model działania – pośrednikiem między programistą, a firmami poszukującymi jego usług jest pracujący w 7N agent. Zajmuje się on poszukiwaniem kontraktów dla programisty i negocjowaniem ich warunków, jak również sprawuje indywidualną opiekę podczas trwania projektów. Firmy zyskują zaś dostęp do wysokiej klasy specjalistów IT, pomoc konsultanta w ich szybkim wdrożeniu do zespołu i wsparcie nowoczesnych narzędzi ewaluacyjnych.

Zakres obsługi:

  • Bieżące doradztwo dotyczące komunikacji
  • Prowadzenie działań z zakresu media relations

Współpraca od sierpnia 2019 r. do grudnia 2022 r.