Aesco Group

Aesco Group to niezależna, ogólnopolska instytucja analityczna i doradcza, powołana w celu świadczenia usług dla jednostek samorządu terytorialnego i przedsiębiorstw komunalnych. Aesco Group tworzy zespół ekspertów z wieloletnim doświadczeniem w pozyskiwaniu finansowania inwestycji, zarządzania finansami, audycie jednostek sektora finansów publicznych. Przez 9 lat swojej działalności zespół ten zrealizował ponad 500 projektów finansowania inwestycji  dla klientów w całej Polsce, pozyskując środki w wysokości ponad 6 mld zł. Wypracował też unikalną metodykę pracy nad projektami określaną  jako system finansowania AESCO©.

Zakres obsługi:

  • Opracowanie strategii komunikacji
  • Prowadzenie działań z zakresu media relations
  • Prowadzenia kanałów własnych klienta: Facebook, Grupy na Facebooku, Linkedin, Twitter
  • Wsparcie w przygotiwaniu newslettera firmowego.

Współpraca od października 2020 r. do września 2021 r.