BanqUP

Rozwijana przez banqUP platforma otwartej bankowości pozwala w łatwy sposób zintegrować się z systemami banków, i w ten sposób pozyskiwać dane z rachunków bankowych. To z kolei umożliwia banqUP i jego Partnerom świadczenie nowych usług, takich jak integracja kont bankowych, ocena zdolności kredytowej, potwierdzanie tożsamości czy też wsparcie MŚP w zarządzaniu płynnością finansową.

BanqUP umożliwia obecnie dostępdo banków z siedmiu europejskich rynków – Belgii, Irlandii, Węgier, Czech, Słowacji, Bułgarii i Polski. Kraje te nie są wybrane przypadkowo – w ten sposób platforma oferuje dostęp do wszystkich najważniejszych europejskich standardów bankowych API.

BanqUP oferuję również usługę TPP-as-a-service dla firm, dla których ubieganie się o licencję TPP jest zbyt czasochłonne lub po prostu biznesowo niepotrzebne, a chcą skorzystać z możliwości, jakie daje. TPP-as-a-service pozwala na dostęp do zagregowanych danych bankowych za pośrednictwem platformy banqUP, co pozwala innowatorom pracować nad rozwiązaniami wykorzystującymi open banking szybko, bez potrzeby wyrabiania licencji i konieczności samodzielnych integracji.

Zakres działań:

  • Miniwarsztaty strategiczne
  • Opracowanie strategii komunikacyjnej
  • Obsługa w zakresie Media Relations – współpraca z mediami, przygotowywanie materiałów prasowych, aranżowanie wywiadów i spotkań z dziennikarzami
  • Prowadzenie działań w mediach społecznościowych
  • Aranżowanie obecności i obsługa na wydarzeniach branżowych
  • Doradztwo w zakresie komunikacji i marketingu

Współpraca od września 2019 do grudnia 2020.