Clean Air Fund

Zanieczyszczenie powietrza jest jednym z największych zagrożeń dla ludzkiego zdrowia, klimatu i środowiska. Clean Air Fund (Fundusz Czystego Powietrza) jest organizacją filantropijną, która wspiera partnerów w tworzeniu przyszłości, w której wszyscy oddychają czystym powietrzem.

CAF finansuje i współpracuje z organizacjami na całym świecie, dla których istotna jest promocja jakości powietrza, budowanie społecznego zapotrzebowania na czyste powietrze i napędzanie działań w tym obszarze. Organizacja wywiera wpływ na decydentów i wspiera ich w walce z zanieczyszczeniem powietrza.

Zakres obsługi:

  • Przygotowanie strategii komunikacji dla inicjatywy w Polsce
  • Prowadzenie biura prasowego i działań z zakresu media relations
  • Prowadzenie działań z obszaru influencer relations
  • Współpraca z samorządami, NGOsami
  • Organizacja warsztatów i spotkań informacyjnych 
  • Prowadzenie projektów specjalnych: produkcja filmów i podcastów
  • Doradztwo PR
  • Przygotowywanie analiz i raportów specjalnych 
  • Stworzenie i koordynowanie hubu informacyjnego nt. SCT w Polsce

Współpraca projektowa od listopada 2021 r. do marca 2022 r. Stała współpraca od czerwca 2022 do maja 2024 r.