Fintech Ventures

Fintech Ventures to notowana na polskim rynku NewConnect spółka, która jest większościowym akcjonariuszem / właścicielem firmy SPOKO.app – firmy specjalizującej się w iędzynarodowych przelewach błyskawicznych, oraz szwedzkiej marki PASS – która udziela licencji oraz wspiera spółki należące do Fintech Ventures w zakresie technologii potrzebnych do świadczenia usług w 9 sektorze bankowości online oraz usług płatniczych.

Do Fintech Ventures należy też spółka zależna International Gaming Solutions S.A, notowana na NewConnect, która posiada licencję do telewizyjnego show Bingolotto oraz rozwija projekty z zakresu e-sportu oraz gier.

Zakres obsługi:

  • Opracowanie strategii komunikacji
  • Prowadzenie działań z zakresu media relations
  • Przygotowywanie treści w języku polskim i języku angielskim
  • Doradztwo strategiczne

Współpraca od listopada 2020 r.