IAB Polska

Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska łączy m.in. największe portale internetowe, sieci reklamowe, domy mediowe i agencje interaktywne. Jednym z ważniejszych zadań stowarzyszenia jest szeroko pojęta edukacja rynku w zakresie metod wykorzystania Internetu. IAB Polska ma za zadanie informować o jego potencjale reklamowym, pokazywać skuteczne rozwiązania, tworzyć i prezentować standardy jakościowe, uświadamiać klientom, czego powinni oczekiwać od tego medium i od rynku usług internetowych oraz jakie wymagania powinni stawiać agencjom, świadczącym te usługi. Działania stowarzyszenia mają tworzyć forum prezentacji najnowszych światowych publikacji, dotyczących efektywnego wykorzystania Internetu.

Zakres obsługi:
projektowa obsługa PR w związku z komunikacją MIXX Awards & Conference 2014 , w tym: wsparcie w kanałach Social Media takich jak Twitter, LinkedIn, Facebook, Google+, przygotowanie i wysyłka komunikatów prasowych, content writing, opracowanie case studies.