Inovo

Inovo to fundusz venture capital, który dzięki modelowi współpracy ze spółkami typu win-win oraz nastawieniu na dzielenie się know-how skutecznie przyspiesza rozwój ambitnych biznesów. Fundusz Inovo zarządza kapitałem 30 mln złotych, który przeznacza na inwestycje w spółki o dużym potencjale wzrostu, preferując biznesy z globalnymi ambicjami. Rozważając inwestycję w nowy biznes, Inovo bierze pod uwagę gotowość do wspierania się i wzajemnej wymiany doświadczeń między spółkami. Fundusz zainwestował w siedem spółek, w tym: Sotrender, Medware Studio, PrimeOn, ECC Games, PV Polska, MYLED oraz Sugester.

Zakres obsługi:

  • Opracowanie strategii komunikacji i jej wdrożenie
  • Stała obsługa PR
  • Aranżowanie wywiadów i współpracy z mediami
  • Tworzenie i dystrybucja materiałów prasowych