Scaleway

Scaleway to największy europejski dostawca usług w chmurze, który oferuje szereg pionierskich rozwiązań w obszarze infrastruktury chmurowej dla profesjonalistów. Jako jedyny oferuje kolokację prywatnych centrów danych i prywatną infrastrukturę z Scaleway Datacenter, serwery dedykowane Scaleway Dedibox dla maksymalnej kontroli i wydajności oraz elastyczne usługi chmury publicznej z nowoczesnym ekosystemem Scaleway Elements, kompatybilnym z S3,  standardami Kubernetes i Terraform. Scaleway rozwija działalność na całym świecie. Obecnie obsługuje klientów w ponad 160 krajach. Posiada cztery centra danych zlokalizowane we Francji oraz jedno w Holandii, a od września 2020 jego centrum danych jest też obecne w Polsce.

Zakres obsługi:

  • Przygotowanie strategii obecności marki na rynku polskim
  • Doradztwo komunikacyjne i strategiczne
  • Media Relations: aranżowanie publikacji w mediach oraz wypowiedzi eksperckich
  • Elementy Public Affairs — współpraca z instytucjami oraz organizatorami wydarzeń branżowych

Współpraca od września 2020 r. do sierpnia 2022 r.