SMSAPI

SMSAPI to platforma do masowej wysyłki SMS, MMS, VMS, służąca dostarczaniu powiadomień oraz prowadzeniu działań marketingowych. Narzędzie może być pomocne w komunikowaniu się z odbiorcami przez instytucje publiczne – np. w celu przypomnienia o nadchodzących wydarzeniach czy płatnościach – lub do prowadzenia efektywnych działań sprzedażowych przez podmioty komercyjne.

Zakres obsługi:

Warsztaty strategiczne. Opracowanie strategii komunikacji SMSAPI i jej wdrożenie. Media Relations: współpraca z mediami, przygotowywanie materiałów prasowych, aranżowanie wywiadów i spotkań z dziennikarzami, koordynacja akcji specjalnych, “content work”, koordynacja badań i publikacji raportów (od stycznia 2017).