Ile kosztuje PR?

 

Choć pytanie “Ile kosztują usługi PR” wydaje się proste, to odpowiedź jest mało satysfakcjonująca: “to zależy”. Możemy jednak określić “od czego zależy”. Przedstawiamy krótki poradnik, który pomoże Wam zorientować się, ile powinniście zapłacić za usługi PR. Jeśli interesują Was tylko ceny, przejdźcie na koniec tekstu. 

klienci

Jak agencja PR liczy wartość

Podstawą do wyceny konkretnych usług public relations zawsze jest ich zakres – nawet szacunkowy. Zwykle w zależności od celów, jakie chce osiągnąć klient, agencja proponuje konkretne działania i szacuje czas ich realizacji.

Drugą zmienną są stawki godzinowe. Te powiązane są z kompetencjami konsultantów koniecznymi do wykonania danego zadania – godzina specjalisty pracującego nad strategia będzie droższa niż ta asystenta przygotowującego raport. Często agencje stosują też stawki uśrednione.

W przypadku projektów – liczbę godzin zwyczajnie się sumuje i na tej podstawie (oraz godzinowych stawek agencji) ustala cenę. W przypadku umów długoterminowych koszt większych działań nieregularnych zwykle rozkłada się na liczbę miesięcy współpracy.

Działania projektowe zwykle są relatywnie droższe niż te realizowane w ramach dłuższej umowy. Wynika to m. in. z kosztów pozyskania i obsługi biznesu. Dodatkowo, konsultanci zawsze muszą poświęcić pewien czas na poznanie klienta, jego specyfiki, przygotowanie listy mediów itp. W przypadku dłuższego kontraktu koszty te rozkładają się w czasie.

Agencje z reguły wolą dłuższe umowy. Pozwalają one na bardziej stabilne, prowadzenie biznesu, zmniejszają koszty jego pozyskania i wnoszą przewidywalność. Dlatego dłuższe umowy na stałą obsługę dają spory margines na negocjacje cenowe.

W przypadku obsługi PR często nie sposób precyzyjnie określić zakresu zaangażowania konsultantów. Może się on zmieniać w zależności w zależności od bieżących wydarzeń lub potrzeb. Dodatkowe aktywności kontraktowane są wówczas jako projekty.

Czasem, dla ułatwienia rozliczeń, klienci wykupują swego rodzaju pre-paid – określoną liczbę godzin w tygodniu, które mogą wykorzystać w zależności od zmieniających się okoliczności. Daje to stabilność agencji, klientowi zaś – większa elastyczność i niższe ceny.

Oddzielnym przypadkiem są usługi komunikacyjne w sytuacji kryzysowej. Zwykle wymagają one zaangażowania doświadczonych konsultantów oraz dostępności niemalże 24 godziny na dobę. Działania w kryzysie rozliczane są najczęściej godzinowo, przy stosunkowo wysokich stawkach.

Wielkość agencji a ceny

Duże, szczególnie międzynarodowe agencje, mają oczywiście ceny wyższe niż mniejsze i niezależne firmy PR. Oba typy agencji mają swoje plusy i minusy.

Duża sieciowa firma to oczywiście koszty, które ostatecznie ponoszą klienci – korporacyjnych biur, dyrektorów, zysków akcjonariuszy. W zamian za wysokie faktury klienci dostają dostęp do wysokiej klasy know-how i prestiżu.

Wybór renomowanej agencji jest też wyborem bezpiecznym, którego nie podważą przełożeni. Dlatego duzi korporacyjni klienci zwykle wybierają duże korporacyjne agencje.

Mniejsze agencje zwykle mogą zaproponować niższe stawki – są bardziej elastyczne i mają niższe koszty działania. Często proponują do obsługi bardziej doświadczonych konsultantów oraz gwarantują większe zaangażowanie, nawet w przypadku mniejszych klientów.

Inne czynniki wpływające na koszty usług PR to m.in.:

 • specjalizacja – znajomość niszowej branży jest w cenie
 • wielkość i istotność rynku – czyli publiczności, do której będą adresowane działania
 • koszty pracy na danym rynku – bo to one wpływają na stawki godzinowe
 • specyfika konkretnego rynku – podaż usług PR

W Europie jednym z droższych rynków jest Wielka Brytania. Sama tworząc bogaty rynek zbytu jest też oknem na anglojęzyczny świat.

Wyższych stawek możemy spodziewać się również w Niemczech, które dodatkowo są zdecentralizowane. Każdy region w Niemczech ma swój mediowy ekosystem, stąd prowadzenie działań PR pokrywających cały kraj jest angażujące czasowo.

Niższych stawek możemy spodziewać się na południu Europy oraz w Europie Środkowej i Wschodniej – co wynika m. in. z relatywnie niskich kosztów pracy specjalistów.

Ale znów, “to zależy…”.

Poniżej znajdziecie uśrednione ceny usług PR w zależności od zakresu i wynagrodzenia specjalistów w wybranych krajach europejskich (wszystkie ceny podane są w Euro). Ceny podały agencje PR zrzeszone w sieci Enterie.

*Pakiet startowy – trzymiesięczny projekt dla firm technologicznych, które wchodzą dopiero na nowy rynek. Projekt obejmuje:

 • stworzenie strategii dla lokalnego rynku oraz głównych przekazów
 • przygotowanie i dystrybucję informacji prasowej o wejściu na rynek
 • organizację 1-2 wywiadów w prasie branżowej
 • przygotowanie i proponowanie mediom 2 artykułów
 • monitoring publikacji i przygotowanie raportu podsumowującego

kosztpr2

**Podstawowy pakiet miesięczny – w ramach długoterminowej (np. rocznej) umowy:

 • prowadzenie lokalnego biura prasowego
 • odpowiadanie na pytania i prośby mediów
 • monitoring mediów
 • stworzenie i stała aktualizacja listy mediów dla twojej firmy
 • przygotowanie i dystrybucja 1 informacji prasowej miesięcznie
 • przygotowanie i oferowanie mediom 2 artykułów kontekstowych
 • aktywne poszukiwanie okazji do wypowiedzi na łamach mediów – przygotowywanie komentarzy do aktualnych wydarzeń rynkowych i proponowanie ich mediom
 • bieżące doradztwo i informowanie o istotnych wydarzeniach na rynku