EIT Jumpstarter

EIT Jumpstarter to akcelerator dla europejskich innowatorów we wczesnej fazie rozwoju. Program organizowany jest przez sześć komórek European Institute of Innovation and Technology (EIT) we współpracy z partnerami – firmami, ośrodkami badawczymi i uniwersytetami. Akcelerator trwa siedem miesięcy i kończy się wielkim finałem, EIT Jumpstarter Grand Final, podczas którego nagrodzonych zostało trzech najlepszych innowatorów w każdej kategorii.

Zakres obsługi:

  • Prowadzenie działań z obszaru media relations – koordynacja publikacji przed i po wydarzeniu w mediach lokalnych (Polska) oraz zagranicznych (Europa). W tym: przygotowanie komunikatów oraz nawiązanie współpracy z agencjami prasowymi za granicą; aranżacja i przeprowadzenie wywiadów z organizatorami oraz uczestnikami wydarzenia na potrzeby mediów polskich i zagranicznych; koordynacja płatnych współprac z mediami;
  • Pozyskiwanie patronów medialnych (media polskie i europejskie);
  • Koordynacja uczestnictwa dziennikarzy – polskich i europejskich – w wydarzeniu

Współpraca projektowa od sierpnia do grudnia 2022 r.

***

Rekomendacje:

Nasza współpraca przebiegała bezproblemowo, a podejście Profeiny było profesjonalne, proste i skuteczne. Account managerowie, Joanna i Michał, mają wyjątkowe wyczucie w kontaktach z klientami, zawsze dostarczają niezbędnej ilości informacji i przedstawiają propozycje kilku dalszych kroków. Doskonale wiedzieli, kiedy i jak mnie przycisnąć, zawsze dzielili się swoimi uwagami, ale postępowali zgodnie z moimi decyzjami.    

Z ich pomocą dotarliśmy do 115 milionów potencjalnych użytkowników. Kampania koncentrowała się na Polsce, gdzie w 2022 roku odbył się nasz Wielki Finał, ale wiadomość na jego temat została dostarczona do 42 krajów. Profeina wykorzystała do tego Enterie, swoją sieć agencji partnerskich, która rozpowszechniła informację w całej Europie. Wysiłek ten zaowocował ponad 160 wzmiankami w gazetach drukowanych i serwisach internetowych m.in. w hiszpańskim wydaniu Forbes i Yahoo Finance.

Joanna i Michał na długo pozostaną na mojej liście kontaktów.

David Bognar, InnoStars Communication Specialist